Jumat, 08 April 2011

PARAGA

dening : chahyo

Kaya kaya ombak iki uwis lerem
Pranyata gisiking samudra isih rob lan surut
solah bawa kui nyata amranani
Ati dadi nembangake kidung geni kang ngobong kayangan
Kang anjalari kamajaya nglepasake jemparing
Paraga kang lugu kui nyata njalari runtik
Warana waja tan kuwawa nahan deresing rasa
Amung tansah cecaketan kang bisa ngleremake
Wiwit kui adam katundung saka swargaloka
Lan kasangsaran dawa bakal kawiwitan

kotagede , April-2011
OOooooOOOOOOOOooooOO

Tidak ada komentar: